Published News

15 บอร์ดที่ดีที่สุดของ Pinterest เกี่ยวกับ Gconsole

http://garrettancx289.jigsy.com/entries/general/8-effective-gconsole-elevator-pitches

ทั้งยัง 2 ภาคว่ามีภูมิหลังอย่างไรผ่านมุมมองของน้องใหม่ไฟแรงอย่าง Kenji Izumi หรือชื่อจริงก็คือคุณ Keiji Inafune จากลายเส้นของคุณครู Hitoshi Ariga ที่ลงในนิตยสาร Comic BomBom ในปี 1995 ที่เล่าถึงมุมมองการผลิตเกมที่พวกเราไม่รู้จักมาก่อน