Một số điều cần lưu ý khi vào nhà lần đầu tiên

https://eduardolamsg96.edublogs.org/2020/03/15/8-dieu-quan-trong-nhat-dinh-phai-lam-truoc-khi-don-toi-noi-o-moi/

Vật đem vào nhà mới chủ nhà phải đích thân đưa vào. Những người vào nơi ở mới lần đầu tiên không được đi tay không mà phải cầm theo một thứ gì đó tốt đẹp. Đây cũng là điều mà dịch vụ vận tải Movinghouse thường